Ejby og omegns forsamlingshus

Fra ”Historiebogen”

Skrevet af Eva Karlsen på baggrund af taler v. 90 års og 100 års jubilæumsfester samt avisudklip mm.

I året 1906 blev der indkaldt til møde på Langtved Færgekro om at bygge et Forsamlingshus i Ejby. Der blev dannet et aktieselskab som stod for byggeriet af forsamlingshuset. Huset blev bygget samme år og blev indviet d. 9. september 1906.

 Fra 9. september 1906 til 1. oktober 1931 var Møllebygger A.C. Hansen og hustru husets første værtspar. D. 9. september 1931 blev der holdt 25 års jubilæum for værtsparret og iflg. Avisreferat var der samlet 250 mennesker til et smukt pyntet kaffebord med grønne guilander, blomster og flag i massevis. Bestyrelsen var vært ved dette arrangement, hvor man kunne købe kaffebord for 1,25 kr

I gave fik værtsparret 2 lænestole og en bordlampe. Der havde været en indsamling og gaverne kostede i alt 112,65 kr.

I 1931, da huset var 25 år, gik aktieselskabet i likvidation og Lærer Chr. Sandahage, Ejby, indkaldte til et møde i forsamlingshuset om at danne en forening som skulle bære navnet ”Foreningen Ejby og omegns Forsamlingshus”.

Foreningen overtog forsamlingshuset for gælden som var ca. 6000 kr.

Der var et 50 årigt lån på 5000 kr som blev afdraget med 50 kr pr termin med en rente på 4½ %. Ved overtagelsen fik man et tillægslån på 1000 kr med en rente på 5 % i Roskilde Bank. Lånet skulle afdrages over 10 år og Bestyrelsen skulle kautionere.

Lærer Chr. Sandahage blev husets første formand. Han var en særdeles aktiv mand og i de 2 år han var formand blev der skrevet 24 sider i protokollen.

Mange lokale personer har altid engageret sig meget i Forsamlingshusets drift og fremtid. (se liste over værter og formænd)

Huset var oprindeligt bygget som et ”længe” hus og der er siden kommet flere tilbygninger. Oprindeligt var det indrettet med balkon over salen.

I tyverne blev ”Kontoret” bygget til. ”Kontoret” blev udlejet til ”Rye- Sonnerup” kommune som kommunekontor indtil plejehjemmet ”Grønnehave blev bygget i 1955 og Kommunekontoret flyttede hertil.

Huset blev brugt meget til dilletant, dans, gymnastik og badminton. Salen var indrettet med ribber, men da ”Rye-Sonnerup Centralskole” (Bramsnæsvigskolen) blev bygget i 1963 flyttede gymnastikforeningen også. Aftenskolen brugte også huset og der har endvidere været holdt biograf.

I 1938 var gårdejer Morten Kristensen som formand med til at stå for tilbygningen med gang, toiletter, garderobe samt nyt gulv i salen. I den anledning blev der holdt 8 bestyrelsesmøder og 3 ekstraordinære generalforsamlinger. På Generalforsamlingen d. 30. juli 1938 blev det besluttet at medlemmer som ønskede at udmelde sig af foreningen for at blive fritaget for økonomisk hæftelse i fremtiden skulle udmelde sig inden d. 20. august 1938 kl. 19.00. Der var 24 medlemmer som meldte sig ud. Hele byggeriet kostede 6500 kr. Gulvet i salen kostede 730 kr. Til byggeriet blev der optaget et 20 årigt lån med en rente på 4 ¾ % i Bondestandes Sparrekasse. Mindst 25 medlemmer skulle skrive under som kautionister på gældsbeviset.

Vaskehuset bygget til i 1948.

I årene 1969-70 blev salen moderniseret, loftet sænket og der blev lagt nyt gulv. Desuden blev der indlagt centralvarme og købt stort komfur.

Huset i årenes løb blevet renoveret og vedligeholdt ude og inde. Taget er blevet renoveret og malet. Ydervæggene er blevet sandblæst. Vinduer er blevet skiftet til energirigtige vinduer. Køkkengulvet er blevet skiftet.

I 2005 fik huset den helt store tur indvendigt. Huset var lukket i 7 uger. Bestyrelsen og venner af huset gjorde en stor indsats med at tage det gamle loft ned, brække gulv op og køre sten ind med trillebør. Det er det fjerde gulv der er i salen i dag og nu med gulvvarme. Loftet blev igen ændret til det oprindelige udseende med bue, som det ses i dag.

Med til historien fra en svunden tid hører også at værtsparrene boede i Forsamlingshuset. F.eks. boede værtsparret Lise og Knud Jensen som var værtspar i årene 1949 til 1986 i huset med deres to døtre Lene og Marianne. Lise og Knud havde soveværelse i ”fadeburet” og stue i ”Lises Stue”. Døtrene havde værelse ovenpå. Familien delte således køkken og toilet med gæsterne.

Det har været holdt fester i anledning af forsamlingshusets 40, 50, 75, 90 og 100 års jubilæer.

Huset bliver stadig brugt meget til livets store og små fester og sammenkomster. Bylauget bruger også forsamlingshuset ligesom der også har været holdt julemarked. Og der er ikke mange borgere i Ejby der ikke har været til mindst en fest i forsamlingshuset.

 

Forsamlingshusets værter:

1906-1931: Møllebygger A.C. Hansen og Hustru

1931-1936: Wilhelm Jørgensen

1936-1940: Frederik Nielsen

1940-1942: Søren Pedersen

1942-1949: Vognmand Carl Nielsen ( Ole Carl Nielsens far)

1949-1986: Lise og Knud Nielsen

1987-1990: Susanne Andersen

1991-2016: Ulla Karlsen

2016-2017: Pia Rasmussen

2018- huset har ingen fast vært. Bestyrelsen deles om opgaven.

 

Formænd for foreningen ”Ejby og omegns forsamlingshus”

1931-1933: Lærer Chr. Sandahage

1933-1935: Tømmermester Otto Larsen

1935-1937: Centralbestyrer Mikkelsen

1937-1938: Gdr. Lars Klarskov

1938-1946: Gdr. Morten Kristensen

1946-1949: Lærer Chr. Sandahage

1949-1953: Valdemar Andersen

1953-1959: Ejner Kristensen

1959-1963: Åge Hansen

1963-1967: Harry Nielsen

1967-1973: Esben Bager

1973-1978: Frede Karlsen

1978-1983: Magnus Andersen

1983-1991: Grete Hansen

1991-2014: Frede Karlsen

2014-            Kurt Roos