Ejby og Omegnsforsamlingshus har et bebygget areal på 318 m2 og er opført i 1906 på 2 matrikler 9d og 9k med en total størrelse på 1694 m2.
Pladsen rundt om forsamlingshuset har masser af parkeringsmuligheder for mange gæster.

ORDENSREGELMENT EJBY OG OMEGNS FORSAMLINGSHUS

Fest- og selskabslokalet

Festsalen er godkendt af brandmyndigheder til max. 149 personer.

Borde og stole til 100+ personer (bordstørrelser er 122 (8 stk), 125 (8 stk) og 183 (16stk) cm i længden og 76 cm i bredden) Flugtveje må ikke blokeres (hoveddør – vinduer – branddør i enden af salen)

Der må ikke overnattes i lokalerne.

Ved udlejning til “unge fester” kræver bestyrelsen at det er en forældre der laves aftalen med og at
der SKAL være 1 voksen over 30 år pr. 10 unge som deltager til festen. Bestyrelsen forbeholder sig
retten til at kontrollere at dette overholdes. En voksen skal altid stå ved døren og sørge for at de unge er på bagsiden af huset.

Køkken

– 1 stor ovn
– 1 stort El komfur med 6 plader og stor ovn
– opvaskemaskine – industrivasker
– service & glas til 100 personer.
– Kaffemaskine – Brygger 1 x 10 L kaffe på ca. 10 min. (kaffe filter er til stede)

Lokalerne kan tages i brug

Med mindre andet er specielt aftalt, står lokalerne til disposition fra kl. 10:00 på udlejningsdagen til dagen efter kl. 08:00. Nøgle kan efter nærmere aftale – udleveres dagen før, hvis lokalerne ikke er udlejede. Nøglen afleveres retur kl. 10:00 dagen efter arrangementet, eller efter nærmere aftale.

 Lokalelejen omfatter

Lejeren modtager lokalerne i rengjort stand. Stole er opstillet ved bagvæggen og stablet for at man kan komme til med rengøringen. Borde sættes retur i burene som modtaget. Lejeren kan opstille en anden bordopstilling – dog skal borde/stole afleveres i samme opstilling som modtaget. Lejeren har pligt til at kontrollere inventar –
inden lokalerne tages i brug. I “Kontoret” og “Lises stue” sættes stolene omkring bordene.

Under Festen

– Der vises hensyn til naboer – mht. støj og parkering
– Man må ikke stå på borde og stole
– Betjeningsvejledning til opvaskemaskine og kaffemaskine findes ved maskinerne
– Stålfade må ikke komme i ovnen.
– Store mængder fedt må ikke hældes i vasken.
– Vinduer og døre skal holdes lukket hvis der spilles musik
– Konfettirør er IKKE tilladt

Når festen slutter

– Inden lokalerne forlades kontrolleres:
– At lyset er slukket (også stearinlys), vinduer lukket og dørene låst
– At der ikke ligger affald udenfor. Dette gælder også flasker og cigaret skodder pap og papir m.m.
– Hvis der dagen efter, om morgen forefindes flasker / affald udenfor huset, vil man kunne forvente at få en ekstra regning på rengøring.

Ved lejemålets ophør:

– Borde og stole skal tørres af og stilles på plads (som ved modtagelsen)
– Gulvene skal fejes
– Alt service vaskes og sættes på den rigtige plads hvor man har taget servicen.
– Komfur, ovn og plader rengøres (medbring og brug bagepapir.
– Termokander og Lysestager rengøres hvis man har brugt dem.
– Store mængder pap bortskaffer du selv på anden måde.
– Affald mm. Skal henlægges i affaldscontainer. alt skal være fjernet – det gælder også affald der ikke kan være i de opstillede container.
– Flasker medtages og henlægges evt. i en af byens offentlige flaskecontainer (ved Netto)
– Check af der ikke forefindes flasker / affald udenfor huset
– Lejer indestår for, at huset afleveres i samme stand som det modtages
– Beskadigede eller ødelagte ting – ude som inde – skal erstattes af lejer

Skader/erstatning

Lejeren er erstatningspligtig for alle skader, der er forårsaget i udlejningsperioden. Herunder, skader på lokaler, inventar, tilbehør, installationer samt tyveri fra lokalernes tilbehør i udlejningsperioden. Eventuelle ekstra regninger/erstatningskrav opkræves ved efterfølgende.

Lejers ansvar

Lejeren er ansvarlig overfor myndighederne med hensyn til sammenkomstens art, og der må ikke holdes arrangementer, der er i strid med dansk lovgivning og med offentlig adgang.

Bemærk i øvrigt

Det er ikke tilladt at anvende søm, skruer, tegnestifter, tape og lignende i vægge, på gulve, døre, borde og stole. Enhver ændring af installationerne i lokalerne er forbudt. Vær meget opmærksom på gæsters omgang med ild og tobaksvarer! Der må ikke ryges i lokalerne. Rygning skal foregå uden for bygningen

Praktiske oplysninger.

– Stil ikke på radiatorerne.
– Medbring emballage til madrester.
– Rengøringsartikler findes i vaskeskuret.

Huskeliste

Medbring selv:

– Duge og servietter
– Viskestykker
– Karklude
– Køkkenruller
– Affaldssække
– Godt humør

Og vigtigst af alt: Ha en rigtig god fest!!!